... KENT U DE AVA AL ?...
proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen
18 januari 2019
Veteranenacticviteiten 2019

In het afgelopen jaar zijn er door de Artillerie Veteranen Associatie een aantal eigen activiteiten georganiseerd die dit jaar, 2019, zullen worden herhaald.

Mogelijk dat er door het korps (Korps Veldartillerie, Korps Rijdende Artillerie of het Korps Luchtdoelartillerie) waartoe U behoort nog een extra bijeenkomst wordt georganiseerd.
In 2019 heeft het bestuur van de AVA de volgende planning voor activiteiten:

Zaterdag 4 mei
Op deze dag bestaat de mogelijkheid om via de AVA deel te nemen aan een erecouloir van veteranen op de Dam in Amsterdam. Er wordt mogelijk geloot.

Zondag 5 mei
Bij voldoende animo deelname met een AVA-detachement aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. U kunt meelopen, meerijden of op de tribune zitten.

Zaterdag 29 juni
Bij voldoende animo deelname met een AVA-detachement aan de Veteranendag en het -defilé in Den Haag. (Alleen voor veteranen.) U kunt meelopen, meerijden of op de tribune zitten. Ook bestaat de mogelijkheid om de bijeenkomst in de Ridderzaal en/f op het Binnenhof mee te maken. (Geen rollators of rolstoelen; er wordt mogelijk geloot). U dient zich in te schrijven bij het Veteraneninstituut en dat ook te melden bij de AVA. Coördinator voor het KVA is Gerrit Bosch (hdgbosch@gmail.com), voor het KRA is dat Arjan Dijkhuizen (arjandijk95@gmail.com) en voor het KLUA is dat Jakob Tonnis (JJ.Tonnis@mindef.nl).

Zaterdag 14 september
De jaarlijkse Reünie Veld- en Rijdende Artillerie tijdens de Open Monumentendag op de Legerplaats bij Oldebroek in ‘t Harde.

Dinsdag 17 september
De mogelijkheid om via de AVA deelname aan een erecouloir van veteranen op Prinsjesdag in Den Haag. Er wordt mogelijk geloot.

U kunt Uw belangstelling kenbaar maken door het sturen van een e-mail of een brief aan: AVA t.a.v. AVA / lkol art b.d. F.T. Dürst Britt, p/a VustCo, MPC 35A, Antwoordnummer 7510, 3509 WB Utrecht (geen postzegel nodig).

Antwoord via e-mail is ook mogelijk aan FT.DurstBritt.02@mindef.nl .
U ontvangt dan per aangemelde activiteit nadere informatie.

De oudste en jongste artillerist (jaardag 2011)

Kent u de AVA al?


Voor wie is de AVA?
De AVA is voor veteranen en voor sympathisanten (o.a. post-actieven, voormalig dienstplichtig artilleristen en de achterban)

Wat biedt de AVA u?
Een “thuisbasis” voor u en uw achterban. Kameraadschap, erkenning en waardering, reünieactiviteiten, bijeenkomsten en herdenkingen, toegang tot goede nazorg. Belangenbehartiging.

Sluit u aan bij de AVA!
Proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen. Ervaar de bekende korpsgeest en kameraadschap. Weet dat uw belangen in goede handen zijn. Met een eenmalige bijdrage van € 10,-- bent u lid en steunt u de AVA.


Erkend door: