... KENT U DE AVA AL ?...
proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen
21 januari 2020
Aanmelden erecouloir 2020

Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam vormen zestig veteranen het erecouloir van het Paleis op de Dam tot aan het Nationaal Monument. In het erecouloir staan veteranen symbool voor de inzet voor internationale vrede, vrijheid én veiligheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Veteraneninstituut en het Veteranen Platform zoeken veteranen die deze bijzondere rol willen vervullen.

Alle veteranen moeten zich via het Veteraneninstituut aanmelden, ook als je bij een vereniging bent aangesloten. Het erecouloir is een afspiegeling van de veteranenpopulatie. We zijn dan ook op zoek naar mannen en vrouwen van alle krijgsmachtdelen, verschillende uitzendingen en leeftijden. Ook zoeken we juist veteranen die nog niet eerder in het erecouloir hebben gestaan.

Je dient beschikbaar te zijn op de volgende data: zaterdag 14 maart 2020 en zaterdag 18 april 2020. Meld je aan voor 9 februari 2020.

De oudste en jongste artillerist (jaardag 2011)

Kent u de AVA al?


Voor wie is de AVA?
De AVA is voor veteranen en voor sympathisanten (o.a. post-actieven, voormalig dienstplichtig artilleristen en de achterban)

Wat biedt de AVA u?
Een “thuisbasis” voor u en uw achterban. Kameraadschap, erkenning en waardering, reünieactiviteiten, bijeenkomsten en herdenkingen, toegang tot goede nazorg. Belangenbehartiging.

Sluit u aan bij de AVA!
Proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen. Ervaar de bekende korpsgeest en kameraadschap. Weet dat uw belangen in goede handen zijn. Met een eenmalige bijdrage van € 10,-- bent u lid en steunt u de AVA.


Erkend door: