Artillerie, veteranen. Vustco, vuursteun, artilleristen, Korps Veldartillerie, het Korps Rijdende Artillerie, Luchtdoelartillerie, t'Harde,Knobbel.
... KENT U DE AVA AL ?...
proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen

Reactie op de op 17 feb 2022 gepresenteerde resultaten van het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950:

 

Militairen gingen in opdracht van de overheid naar Indië om een einde te maken aan het excessieve geweld van Indonesische “vrijheids”strijders tegen Nederlanders, Indonesiërs, Indische-Nederlanders, Europeanen, Molukkers en andere etnisch niet-Indonesische groeperingen, de Bersiap. In de daaropvolgende jaren hebben wij een dekolonisatie oorlog daar gevoerd.  De uitgezonden militairen hadden verregaande bevoegdheden om de vrede in voormalig Nederlands-Indië te herstellen, ook met harde hand. Als militair ben je bereid om hiervoor ook verantwoording af te leggen. Dat mag en moet de maatschappij ook vragen. Maar dan moet het onderzoek wel aan hoge maatstaven voldoen, het moet boven elke twijfel verheven zijn.

Wij, de veteranenverenigingen van de landmacht, zijn van mening dat het dekolonisatieonderzoek (volledige naam  ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945 – 1950’, afgekort ODGIO), hier niet aan voldoet. Op grond van dit onderzoek, kunnen wij helaas geen verantwoording afleggen. Een volgens ons gemiste kans. Ook een gemiste kans om te leren van ons verleden en beter “bewapend” de toekomst tegemoet te kunnen treden.

 

De oudste en jongste artillerist (jaardag 2011)

Kent u de AVA al?


Voor wie is de AVA?
De AVA is voor veteranen en voor sympathisanten (o.a. post-actieven, voormalig dienstplichtig artilleristen en de achterban)

Wat biedt de AVA u?
Een “thuisbasis” voor u en uw achterban. Kameraadschap, erkenning en waardering, reünieactiviteiten, bijeenkomsten en herdenkingen, toegang tot goede nazorg. Belangenbehartiging.

Sluit u aan bij de AVA!
Proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen. Ervaar de bekende korpsgeest en kameraadschap. Weet dat uw belangen in goede handen zijn. Met een eenmalige bijdrage van € 10,-- bent u lid en steunt u de AVA.


Erkend door: