... KENT U DE AVA AL ?...
proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen
09 april 2024

Beste artillerie veteranen,

 

Over 3 maanden is het weer zover de Nederlandse Veteranendag in Den Haag,

en daar is de artillerie uiteraard ook weer bij met een grote stand en met het meelopen in het defilé

Nederlandse Veteranendag 29 juni 2024. (NLVD)

Mannen en vrouwen van de artillerie, ook dit jaar gaan we onze krachten bundelen en ons presenteren als ѐѐn club om er met z’n allen een mooie Nederlandse Veteranendag van te maken.

Zaterdag 29 juni gaan we weer deelnemen met een hopelijk een nog groter detachement dan de afgelopen jaren.

De oudste en jongste artillerist (jaardag 2011)

Kent u de AVA al?


Voor wie is de AVA?
De AVA is voor veteranen en voor sympathisanten (o.a. post-actieven, voormalig dienstplichtig artilleristen en de achterban)

Wat biedt de AVA u?
Een “thuisbasis” voor u en uw achterban. Kameraadschap, erkenning en waardering, reünieactiviteiten, bijeenkomsten en herdenkingen, toegang tot goede nazorg. Belangenbehartiging.

Sluit u aan bij de AVA!
Proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen. Ervaar de bekende korpsgeest en kameraadschap. Weet dat uw belangen in goede handen zijn. Met een eenmalige bijdrage van € 10,-- bent u lid en steunt u de AVA.


Erkend door: