... KENT U DE AVA AL ?...
proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u via het Veteranenloket van het Veteraneninstituut. Het Veteranenloket vervangt het Centraal Aanmeldpunt (CAP).
Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar.
Het Veteranenloket is telefonisch bereikbaar op 088 334 0000 en via info@veteranenloket.nl.

Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen
Het Veteranen Platform is met de steun van het Vfonds een ambitieus project gestart met de naam "versterking van de nuldelijnsondersteuning veteranen". Doel is om binnen enkele jaren een landelijk dekkend netwerk op te zetten van kameraadschappelijke steun van, voor en door veteranen. De nuldelijnshelpers veteranen zijn allen vrijwilliger en kunnen op verantwoorde en laagdrempelige manier veteranen met een hulpvraag ondersteunen en zo nodig de weg wijzen naar professionele ondersteuning wijze. Het Veteranen Platform neemt hierin het voortouw en heeft voor de duur van drie jaar een projectleider aangesteld. Het vfonds ondersteunt dit project dat in 2012 is opgestart in financiële zin. In de uitvoeringsbepalingen van de Veteranenwet wordt aan het VP en coördinerende rol voor de nuldelijnsondersteuning toebedeeld. Hiermee krijgt dit project ook een officiële status en kunnen veteranenorganisaties die niet bij het VP zijn aangesloten zich op termijn aansluiten bij het project. Kameraadschappelijke ondersteuning is geen nieuw verschijnsel bij militairen en veteranen, maar met het project kan deze ondersteuning meer gestructureerd gebeuren, wat ten goede komt van vele veteranen.
Bij de AVA zijn er op dit moment de volgende nuldelijnsveteranenhelpers:

Frits Dürst Britt (regio Veluwe)
Telefoonnummer: 06-46569813
E-mail: info@artillerieveteranen.nl

Jos Mol (regio Steenwijk)
Telefoonnummer: 06-43035871
E-mail: a.mmol@online.nl

Frans Dirks (regio Breda)
Telefoonnummer: 06-53718668
E-mail: fjmdirks@veteranen.nl

Peter Fröling (regio Gouda)
Telefoonnummer: 06-46026545
E-mail: peterfroling@caiway.nl

Kees Verkade (regio Westland)
Telefoonnummer 0629160056
E-mail verkaveltje@kpnplanet.nl 

 

 

 

De oudste en jongste artillerist (jaardag 2011)

Kent u de AVA al?


Voor wie is de AVA?
De AVA is voor veteranen en voor sympathisanten (o.a. post-actieven, voormalig dienstplichtig artilleristen en de achterban)

Wat biedt de AVA u?
Een “thuisbasis” voor u en uw achterban. Kameraadschap, erkenning en waardering, reünieactiviteiten, bijeenkomsten en herdenkingen, toegang tot goede nazorg. Belangenbehartiging.

Sluit u aan bij de AVA!
Proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen. Ervaar de bekende korpsgeest en kameraadschap. Weet dat uw belangen in goede handen zijn. Met een eenmalige bijdrage van € 10,-- bent u lid en steunt u de AVA.


Erkend door: